• การวาดภาพดอกไม้สีขาวบนกระดาษขาว  คุณอาจใช้สีเทาจำนวนเล็กน้อยผสมกับสีเหลือง หรือสีฟ้าขึ้นอยู่กับสีขาวของดอกไม้ว่าอยู่ในโทนสีใด ส่วนใหญ่โทนสีขาวของดอกไม้มักมีสีค่อนข้างเหลืองหรือสีชมพูอ่อน เมื่อลงสีดอกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ลงสีพื้นให้เข้มขึ้น เพื่อที่สีดอกไม้สีขาวของคุณจะได้เด่นจากฉากหลังหรือคุณอาจวาดรูปใบไม้สีเขียวเป็นฉากหลังดอกไม้

  • การวาดภาพใบไม้ที่มีแสงเงาสะท้อน โดยปล่อยส่วนที่ว่างบนกระดาษ (ขาว) ไว้ให้เป็นภาพของแสงเงาสะท้อนไว้ไม่ต้องลงสี แล้วลงสีรอบๆ บริเวณนั้นตามปกติ

  • การเพิ่มรายละเอียดที่มีขนาดเล็กมาก ให้ลงสีขาว หรือสีอ่อนบริเวณที่ต้องการบนฉากหลังทีเป็นสีเข้ม แล้วพยายามตัดเส้นบางๆ เล็กๆ ด้วยเส้นสีเทา

 

  • การลบจุดหรือส่วนที่ไม่ต้องการ  มีหลายวิธี เช่น
    -  ถ้าภาพนั้นเพิ่งวาดเสร็จหรือสียังไม่แห้งให้ใช้พู่กันจุ่มน้ำสะอาดทาลงบริเวณที่ต้องการลบ แล้วใช้กระดาษทิชชูซับสีที่ไม่ต้องการออก  ถ้าไม่ค่อยออกให้พยายามทำแบบเดิมหลายๆ ครั้ง อันนี้แล้วแต่ชนิดของกระดาษที่ใช้ด้วย
    -   ถ้าภาพนั้นสีแห้งแล้วให้ใช้วิธีผสมสีที่เข้มกว่าแต้มลงไปรอบๆ บนจุดที่ไม่ต้องการ  หรืออาจวาดรูปแมลง หรือวัตถุอื่นๆ ทับลงไปแทน
    -   ถ้ามีจุดที่ไม่ต้องการหรือรอยเปื้อนอยู่บนกระดาษขาว คุณควรรอให้สีแห้งเสียก่อน แล้วใช้มีดโกนหรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายๆ กันขูดสีออก

  • ภาพใบไม้แห้งหรือรอยแตกบนใบไม้  ใบไม้ทุกใบมีเส้นใบ  และลักษณะผิวใบที่แตกต่างกัน ให้วาดเป็นส่วนๆ โดยใช้เส้นใบแบ่งขอบเขต แล้วให้ลงสีอ่อนๆ เช่น สีน้ำตาลอ่อน หรือเหลือง ในขณะที่สียังไม่แห้ง และให้ลงสีอีกสีหนึ่งที่มีโทนสีใกล้เคียงกันรอบๆ บริเวณที่ต้องการ  ในขั้นตอนสุดท้ายให้เน้น  โดยเขียนลายเส้นเล็กๆ เพื่อให้เห็นบริเวณที่เป็นขอบได้ชัดเจน