ตำแหน่งที่เหมาะสมในการวางภาพ ส่วนใหญ่จะเน้นให้ตัวอย่างพืชพันธุ์ที่วาดอยู่บริเวณกึ่งกลางของภาพ บางครั้งอาจวาดให้เต็มหน้ากระดาษเลยก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับตัวอย่างที่วาด  สีที่ใช้ อีกทั้งมาตราส่วนของภาพ โดยทั่วไปการวางภาพมักจัดวางได้ 4 แบบ ดังนี้

  1. วาดตัวอย่างทั้งต้น  คือวาดตั้งแต่ส่วนของรากจนถึงส่วนยอดโดยไม่ตัดต่อ  ขนาดเท่ากับของจริง หรือเขียนมาตราส่วนย่อไว้

  2. าดเฉพาะส่วนที่สนใจเพื่อเน้นรายละเอียดที่สำคัญ  เช่น วาดเฉพาะส่วนของ ดอก ผล ซึ่งบางครั้งจะพบเห็น ว่าวาดด้วยดินสอ หรือปากกา เป็นภาพลายเส้น

  3. วาดแบบ metaphor  คือการวาดภาพพืชชนิดเดียวกันเป็นระยะๆ เช่น การวาดรูปตาดอกก็จะวาดตั้งแต่ช่วงที่เป็นตาอ่อน แล้วก็วาดช่วงที่เริ่มเจริญเป็นดอกตูม  แล้วช่วงสุดท้ายก็เจริญไปเป็นดอกบานสมบูรณ์ หรือเราอาจวาดภาพต้นไม้หรือใบไม้ชนิดเดียวกันแต่แตกต่างกันในแต่ละฤดู

  4. วาดเป็นส่วนในกรณีที่ตัวอย่างนั้นมีขนาดยาวมาก หรือขนาดใหญ่ เราอาจวาดตัวอย่างตัดแยกเป็นส่วนๆ ในตำแหน่งเรียงกันในกระดาษแผ่นเดียวกัน