ตรวจดูให้ดีว่ามีครบทั้ง 3 ส. คือสัดส่วนถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ มีการสังเกตรายละเอียดต่างๆ อย่างแม่นยำและมีความสวยงาม เป็นศิลปะที่มีคุณค่าครบถ้วนหรือไม่  ตามปกติในผลงานแต่ละชิ้น ศิลปินแต่ละท่านมักเขียนชื่อหรือเซ็นชื่อตนเองไว้บริเวณมุมภาพ  หรืออยู่ถัดจากชื่อภาพนั้น แต่ว่าในส่วนลายเซ็นจะมีขนาดเล็กกว่า ส่วนผลงานของดิฉันมักจะเซ็นชื่อที่เหมือนกันทุกครั้ง  บางครั้งดิฉันจะประทับอักษรจีนสีแดงซึ่งเป็นตราชื่อของดิฉันบริเวณมุมภาพด้วย  ในเรื่องการเขียนชื่อพืชควรเขียนให้ถูกต้อง ถ้าเป็นไปได้ควรเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ที่เป็นภาษาลาติน  ตามด้วยชื่อวงศ์ ชื่อสามัญ และชื่อพื้นเมือง ถ้ามีข้อมูลการใช้ประโยชน์ ควรใส่ลงไปด้วย และที่สำคัญอย่าลืมใส่วันที่และสถานที่เก็บตัวอย่างนั้นๆ ด้วย
........................................................................

 

          คุณควรใส่กระดาษรองผลงาน (Photo-board) และกระดาษกรอบ (Matting)  เสมอ ไม่ใช่แค่เพียงให้ผลงานของคุณดูสวยงามขึ้น แต่ที่สำคัญเป็นการป้องกันภาพของคุณไม่ให้สัมผัสกับกระจกกรอบรูปโดยตรง ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆ ภาพคุณอาจติดกับกระจกจนไม่สามารถเอาออกได้  ยิ่งกว่านั้นภาพของคุณก็อาจเสียหายได้ กระดาษที่ใช้วาดรูป กระดาษรองผลงาน และกระดาษกรอบรูปควรเป็นกระดาษปลอดสาร (Acid Free) กระดาษกรอบภาพควรใช้สีครีมหรือสีเนื้ออ่อน ส่วนกรอบภายนอกของเรานั้นจะเป็นแบบใดก็ได้ที่ดูเป็นธรรมชาติธรรมดาๆ เช่น เป็นกรอบไม้ หรือกรอบทอง เป็นต้น  อย่าให้ฉูดฉาดเพราะเมื่อคนชมจะได้เน้นที่ผลงานไม่ใช่ชมที่กรอบ และถ้าคุณต้องขนส่งภาพของคุณไปแสดงที่ไกลๆ คุณควรใส่กระจกชนิด Plexiglass หรือกระดาษ Plexiglass acetate  แทนกระจกธรรมดา เพื่อป้องกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่ง  ผลงานของดิฉันทุกๆ ชิ้นจะไม่ใช้กระจกด้านตัดแสงเลยเพราะทำให้งานขาดชีวิตชีวา  ถ้าใช้กระจกควรเป็นกระจกใสชนิดธรรมดา  จะให้ชีวิตชีวาและมองเห็นรายละเอียดของงานได้ดี