หน่วยงาน CITES (Convention on International Trade in Endangered species)
         
หน่วยงานนี้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ส.1973  โดยมีสมาชิกจำนวน 80 ประเทศและมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศศวิตเซอร์แลนด์ มีหน้าที่หาทางป้องกันและรายงานสถานการณ์ว่าพืช หรือสัตว์ ชนิดใดบ้างในโลกที่ถือว่าใกล้สูญพันธุ์ (Endangered species)
         
ถ้าเราไม่ช่วยกันรักษาสิ่งมีชีวิตเหล่านี้  ลูกหลานของเราก็อาจได้เห็นเพียงแค่ภาพถ่าย หรือภาพวาดเท่านั้น  มีตัวอย่างคือ เมื่อมีการพบกล้วยไม้ชนิดใหม่บริเวณพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี ค.ศ.1986 ซึ่งได้ถูกลักลอบนำไปขายประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยราคาถึงต้นละ 3,500 US$ จากตัวอย่างนี้จึงไม่เป็นที่สงสัยเลยว่าทำไมพืชที่หายากเหล่านี้จึงสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้อย่างรวดเร็ว

ASBA:  American Society of Botanical Artists
47 Fifth avenue, New York 10003, USA
http://Huntbot.andrew.cmu.edu/ASBA/ASBotArtists.html

GNS:  Guild of Natural Science Illustrators
Post office Box 652, Ben Franklin Station, Washington DC 20044, USA
www.gnsi.org

The Natural History Museum (Botany Department)
Cromwell Road, LONDON SW7 5BD, ENGLAND
www.nkm.ac.uk/botany/

Royal Botanic Gardens, Kew
Richmond, Surrey TW9 3AB, ENGLAND
www.kew.org.uk

หมายเหตุ : เอกสารนี้สงวนสิขสิทธิ์
          ลิขสิทธิ์เป็นของผู้เขียน  ได้จัดพิมพ์ครั้งแรกเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เป็นคู่มือการสอนในวิชาการวาดภาพพฤกษศาสตร์ของผู้เขียน ได้อนุญาตพิมพ์เป็นภาษาไทยและเผยแพร่ในประเทศไทยโดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เท่านั้น หากจะใช้ในกิจการอื่นใดๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนก่อน
          อนึ่ง  ข้อผิดพลาดใดๆ ผู้เขียนขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียว ท่านสามารถติดต่อ ติชม หรือถามคำถามมายังผู้เขียนได้ที่
Emai address : lalita900@hotmail.com  หรือติดตามผลงานและชีวิตการเดินทางของผู้เขียนได้ที่ Website: www.lalita.biz ขอขอบพระคุณที่ให้ความสนใจค่ะ