คุณควรเลือกตัวอย่างจริงที่มีชีวิต ไม่ควรวาดจากรูปภาพหรือภาพถ่าย  ถ้าคุณวาดภาพจากภาพถ่าย งานของคุณจะดีเพียงใดใกล้เคียงที่สุดได้เพียงภาพถ่าย ไม่มีความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง  บางครั้งเราต้องใช้ภาพถ่ายมาช่วย แต่ควรได้สัมผัสและเก็บรายละเอียดส่วนต่างๆ ของพืช และสีสันจากของจริงก่อน  ดิฉันมักใช้เวลาส่วนใหญ่เสาะหาตัวอย่างที่ต้องการ  เมื่อดิฉันพบหรือชอบตัวอย่างใดๆ ดิฉันจะศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจของสิ่งนั้น ไม่เพียงแต่สังเกตรายละเอียดต่างๆ ภายนอก ดิฉันจะศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจของตัวอย่างนั้นด้วย
          เมื่อเราได้ตัวอย่างพืชใดๆ ถ้าเกราเก็บรักษาอย่างถูกวิธีและเหมาะสม เราสามารถเก็บตัวอย่างนั้นเป็นแบบได้นานกว่าปกติ  เช่น  ถ้าเราเก็บดอกไม้ในช่วงเวลาเช้า ดอกไม้นั้นจะเหี่ยวช้ากว่าปกติ และนี่คือบางตัวอย่างที่แนะนำการเก็บรักษาพืชแต่ละชนิดโดยใช้วิธีที่แตกต่างกัน

 
   

 

วิธีเก็บรักษาพืชแต่ละชนิด

 
   
  1. พืชพวก Gladiolus , Rose , Geranium , Camellia , Iris , Tulip , Chrysanthemum และกล้วยไม้ เราควรตัดกิ่งหรือลำต้นในน้ำ เพราะที่เวลาเราจะมีแต่น้ำเข้าแทนที่อากาศ  ถ้ายิ่งตัดในน้ำลึกเท่าใด แรงดันของน้ำจะเข้าไปแทนที่ในลำต้นพืชมากขึ้นเท่านั้น  ในกรณีที่พืชนั้นมีเนื้อไม้หรือมีกิ่งขนาดใหญ่ ก็ควรตัดกิ่งเป็นสองซีกเพื่อเพิ่มพื้นที่หน้าตัดในการดูดซึมน้ำของพืชนั้น

  2. พืชพวก Clematis  เราควรทุบบริเวณปลายลำต้นแล้วค่อยนำไปแช่น้ำ

  3. พืชพวกทานตะวัน  ให้ทาด้วยเกลือบริเวณที่ตัด หรือนำส่วนที่ตัดจุ่มในน้ำเดือด

  4. พืชพวก Hydrengea  ให้นำก้านดอกไปเผาแล้วของเหลวภายในลำต้นจะไหลออกมา แล้วรีบนำลำต้นนั้นแช่ในน้ำทันที (เวลาที่เราลนไฟควรนำกระดาษฟอยล์ห่อดอกไม้ไว้เพื่อป้องกันความร้อนด้วย)

  5. พืชพวกบัว (Water Lily)  ให้ฉีดน้ำหรือสารละลายกรดอะซิติก เข้าไปในลำต้นโดยใช้หลอดฉีดน้ำหรือเข็มขนาดใหญ่

  6. พืชพวก  Wisteria , Lilac , Magnolia  และ Poinsettia  ให้ตัดแล้วนำส่วนที่ต้องการ แช่ในแอลกอฮอล์หรือสารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนต แล้วจุ่มลงในน้ำอีกครั้ง
    - ใบกล้วย ให้แช่บริเวณที่โดนตัดในสารละลายกรดอะซิติก