Back  I  Next

 
 
     
 
     

 

          ป่าชายเลนบ้านย่าหมี อยู่บริเวณ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
          วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2550 เวลา 08.00 น.
คณะปฏิบัติงานสำรวจพืชออกเดินทางสำรวจโดยการเดินเท้า สำรวจตามแนวป่าชายเลน การท่วมถึงของน้ำทะเล ขณะสำรวจเป็นช่วงเวลาน้ำขึ้นระดับน้ำ 1 – 3 เมตร โดยประมาณ จึงค่อนข้างเป็นอุปสรรคในการสำรวจ
          ป่าชายเลนมีความสมบูรณ์ของพรรณไม้ระดับดี ไม้เด่นคือโปรงแดง Ceriopa tagal (Perr.) C.B.Rob. โกงกางใบเล็ก Rhizophora apiculata Blume และโกงกางใบใหญ่ Rhizophora mucronata Poir. พรรณไม้ที่พบมีดังนี้ ลำพู แสมทะเล ถั่วขาว ตะบูน เป็นต้น ซึ่งลำพู และแสมทะเลอยู่ในช่วงออกดอก การสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของป่าชายเลนบริเวณนี้สมบูรณ์ มีความหนาแน่นของกล้าไม้มาก โดยเฉพาะไม้โกงกาง สภาพของดินในป่าชายเลน เป็นดินเลนปนทราย โดยดินเลนมีปริมาณน้อยพบในบริเวณแนวป่าด้านใน ด้านนอกจะเป็นทราย สัตว์หน้าดินที่พบเป็นจำนวนมากคือปูกระดุม และถัดจากแนวป่าลำพูลงไปเมื่อน้ำลงต่ำจะพบแห่งหญ้าทะเลขึ้นอยู่เป็นกลุ่มจำนวนมาก การใช้ประโยชน์จากชุมชน ป่าชายเลนบริเวณนี้ได้มีชาวบ้านอยู่อาศัยประมาณ 2 - 3ครัวเรือน มีอาชีพเลี้ยงปลา และปูในกระชัง มีการปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติมในพื้นที่ป่าเดิม     

เมื่อสำรวจเก็บรวบรวมพรรณไม้ป่าชายเลนจากพื้นที่บ้านย่าหมี เสร็จเรียบร้อย คณะปฏิบัติงานจึงเดินทางกลับมายังฐานปฏิบัติงาน เพื่อบันทึก จัดกลุ่มตัวอย่างสด และทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ซึ่งรวมทั้งสิ้นจำนวน 4 ชนิด 64 ตัวอย่าง

     

ป่าชายเลนบ้านย่าหมี
 

 ถั่วขาว Bruguiera cylindrica (L.) Blume

ป่าชายเลนบ้านย่าหมี
 

ภาพที่ 1 – 3  ภาพพรรณไม้และป่าชายเลนบ้านย่าหมี เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา
รวมภาพพรรณไม้ป่าชายเลนบ้าย่าหมี