อพ.สธ.จัดอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
          รุ่นที่ ๓/๒๕๕๔ สมาชิกภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. ลำตะคอง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

 

 

กลับหน้าหลัก  :    HOME

 

 

 
 
 
     
 

กลับหน้าหลัก  :    HOME