อพ.สธ.จัดอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
          ให้กับสมาชิกฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

 

กลับหน้าหลัก  :    HOME

 

 

 
  
     
 

กลับหน้าหลัก  :    HOME