อพ.สธ.ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
      ทรงเปิดอาคารนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและทอดพระเนตรนิทรรศการฯ
ณ โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" อ.เชียงกลาง จ.น่าน

 

 

กลับหน้าหลัก  :    HOME

 

 

 
  
     
 

กลับหน้าหลัก  :    HOME