อพ.สธ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
           ให้แก่สถานศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี

 

 

กลับหน้าหลัก  :    HOME

 

 

 
 


 
     
 

กลับหน้าหลัก  :    HOME