เมื่อวันที่ 21-26 เมษายน 2548 ที่ผ่านมา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พร้อมด้วยคณะปฏิงานวิทยาการ อพ.สธ. เจ้าหน้าที่จากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ เจ้าหน้าที่จากฐานทัพเรือพังงา กองทัพเรือ  คณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ร่วมสนองพระราชดำริฯ  ได้ออกปฏิบัติงานสำรวจทรัพยากรทางชีวภาพ กายภาพ ณ เกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา รวมทั้งเกาะใกล้เคียง  นับเป็นการสำรวจเกาะพระทองครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งหลังจากพื้นที่นี้ได้ประสบกับภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อปลายปีที่แล้ว  ( แผนที่เกาะพระทอง )
 


กลับหน้าหลัก
 

             
     
             
     
             

www.rspg.thaigov.net