โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ร่วมกับกองทัพเรือ โดยหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ สำรวจเกาะพระทอง - เกาะระ อ. คุระบุรี จ.พังงา จากผลกระทบภัยพิบัติคลื่นยักษ์สีนามิ ระหว่างวันที่  7-13 กุมภาพันธ์ 2548

            ดร.จำลอง เพ็งคล้าย ประธานคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. พร้อมด้วยทีมงานคณะปฏิบัติงานวิทยาการ จำนวน 19 คน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พฤกษศาสตร์ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ข้อมูล โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จำนวน 10 คน ร่วมกับคณะทำงานหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ จำนวน 29 นาย  และจากกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ จำนวน 3 นาย นำโดย นาวาเอก อาภากร อยู่คงแก้ว รองผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ (นสร.) ได้ดำเนินการสำรวจทรัพยากรและระบบนิเวศ  บันทึกสภาพความเสียหายจากคลื่นยักษ์สึนามิ โดยมีหัวหน้าชุดสำรวจต่างๆ และมีผู้นำทางชาวเกาะพระทอง คอยช่วยเหลือและให้ความร่วมมือตลอดการปฏิบัติงาน

ประชุมร่วมกับชาวเกาะพระทองที่ศูนย์ผู้ประสพภัยฯ บ้านทุ่งละออง เพื่อเตรียมสำรวจ-เก็บข้อมูล
การเดินทางไปสำรวจพื้นที่ฯ โดยอาศัยรถยนต์ของชาวบ้าน บ้านแป๊ะโย้ย บนเกาะพระทอง
เดินทางไปสำรวจเกาะพระทองทางเรือหางยาว และเรือยางของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กร.
การเดินทางไปสำรวจพื้นที่ฯ โดยอาศัยรถยนต์ของชาวบ้าน บ้านแป๊ะโย้ย บนเกาะพระทอง
สภาพพื้นที่ที่ถูกภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ บนเกาะพระทอง
สภาพพื้นที่ที่ถูกภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ
ซากสัตว์ (ปลาทะเลและปลาไหลที่ตายเพราะถูกคลื่นซัด)
ดูแผนที่เกาะพระทองเพื่อวางผังการเก็บข้อมูลพืชและทรัพยากรอื่นๆ
สำรวจชุดดินบนเกาะพระทองในพื้นที่ถูกภัยพิบัติ

1.       ชุดสำรวจพืช นำโดย ดร. จำลอง เพ็งคล้าย และเจ้าหน้าที่พฤกษศาสตร์ อพ.สธ. และ นสร. เข้าทำการสำรวจเก็บข้อมูลบนพื้นที่ต่างๆ ที่เกาะพระทอง บริเวณบ้านทุ่งดาบ บ้านสนดำ บ้านแป๊ะโย้ยบ้านปากจก และเกาะระ

2.       ชุดสำรวจปลวก นำโดย ดร.ยุพาพร สรนุวัตร พร้อมคณะจากกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ นสร. เข้าทำการสำรวจเก็บข้อมูลบนพื้นที่ต่างๆ ที่เกาะพระทอง บริเวณบ้านทุ่งดาบ บ้านสนดำ บ้านปากจก และเกาะระ

3.       ชุดสำรวจแมลง นำโดย นายสุทธิสันต์ พิมพะสาลี และเจ้าหน้าที่ นสร. เข้าทำการสำรวจเก็บข้อมูลบนพื้นที่ต่างๆ ที่เกาะพระทอง บริเวณบ้านทุ่งดาบ บ้านสนดำ บ้านแป๊ะโย้ย บ้านปากจก และเกาะระ

4.       ชุดสำรวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นำโดย อาจารย์ ปิติ ราชวงศ์ พร้อมคณะจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นสร. เข้าทำการสำรวจเก็บข้อมูลบนพื้นที่ต่างๆ ที่เกาะพระทอง บริเวณบ้านทุ่งดาบ บ้านสนดำ บ้านปากจก และเกาะระ

5.       ชุดสำรวจสัตว์เลื้อยคลาน นำโดย พ... สมชาย เสนสร  (นสร.) เข้าทำการสำรวจเก็บข้อมูลบนพื้นที่ต่างๆ ที่เกาะพระทอง บริเวณบ้านทุ่งดาบ บ้านสนดำ บ้านปากจก และเกาะระ

6.       ชุดสำรวจน้ำและดิน นำโดย น.. มนตรี วงศ์ประยูร หัวหน้าชุดควบคุมคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เข้าทำการสำรวจเก็บข้อมูลบนพื้นที่ต่างๆ ที่เกาะพระทอง บริเวณบ้านทุ่งดาบ บ้านสนดำ บ้านแป๊ะโย้ย บ้านปากจก และเกาะระ

ในการดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลทรัพยากรเกาะพระทองและเกาะระในครั้งนี้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลเตรียมการสำรวจของคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.คณะใหญ่ ที่จะเข้าทำการสำรวจทรัพยากรเกาะพระทองและเกาะระที่จะมีขึ้นในปลายเดือนเมษายน 2548 ที่จะถึงนี้

พืชพรรณบางส่วนที่ไม่ถูกภัยพิบัติ

www.rspg.thaigov.net