อ่านต่อ

 
 

พรรณไม้ของสังคมพืชหาดทราย

 

รักทะเล Scaevola taccada  Roxb. (Goodeniaceae) ไม้พุ่ม ชอบขึ้นตามหาดทราย ลำต้นแตกกิ่งระเกะระกะเป็นพุ่มแน่น ใบหนา อุ้มน้ำ เหมาะสำหรับปลูกประดับ กิ่ง และใบตัดแต่งได้

 

   

ผักบุ้งทะเล Ipomea pes - caprae   (L.) R.Brown  (Convolvulaceae) ไม้เถาเนื้ออ่อน มียางสีขาว ลำต้นทอดเลื้อยไปตามหาดทราย หรือเลื้อยคลุมพงหญ้า ใบใช้ทาภายนอก แก้พิษแมงกะพรุน แผลเรื้อรัง

 

 

 

เตยทะเล การะเกด หรือ ลำเจียก Pandanus tectorius  Soland.ex Balf.f.  (Pandanaceae) ไม้พุ่ม สูง 3-6 เมตร ลำต้นส่วนบนแตกแขนงสั้นๆ มีรากอากาศยาว ใบรูปรางน้ำ ขอบจักเป็นหนามแข็ง ดอกออกเป็นช่อแยกเพศอยู่ต่างต้น ช่อดอกเพศผู้กลิ่นหอม ช่อดอกเพศเมียกลม ผลเบียดกันแน่นเป็นช่อกลม ผลสุกมีกลิ่นหอม

 

 

หญ้าลอยลม  Spinifex  littoreus  Merr. (Gramineae) ชอบขึ้นเป็นผืนติดต่อกันตามเนินทรายใหม่ ลำต้นทอดเกาะติดกับผืนทรายช่วยให้เนินทรายมั่นคง ช่อดอกออกเป็นรัศมีทุกทาง เมื่อผลแก่ ช่อผลหลุดจากต้น กลิ้งไปตามเนินทายได้ง่ายด้วยกระแสลม
 

   

ถั่วคล้า  Canavalia maritima  (Aubl.) Thouars(Leguminosae) ไม้เถา ขึ้นพันพุ่มไม้อื่นบนเนินทราย ใบประกอบแบบใบย่อย 3 ใบ ช่อดอกออกตามปลายกิ่ง เหมาะสำหรับนำมาปลูกขึ้นซุ้มเป็นไม้ประดับได้ดีชนิดหนึ่ง
 

อ่านต่อ