พรรณไม้ของสังคมพืชป่าชายเลน

 

          ป่าชายเลนของหมู่เกาะแสมสาร ไม่ปรากฎเป็นสภาพป่าที่ชัดเจน เนื่องจากขนาดของเกาะที่ค่อนข้างเล็ก ไม่มีร่องน้ำใหญ่พอที่จะสะสมดินเลน จึงไม่พบพรรณไม้เด่นของป่าชายเลนทั้งสองชนิด คือ โกงกางใบเล็ก  Rhizophora apiculata  และโกงกางใบใหญ่  R.mucronata

   

ตาตุ่มทะเล Excoecaria  agallocha  L. (Euphobiaceae) ไม้ต้นของป่าชายเลนชนิดหนึ่ง พบน้อยมากในบริเวณหมู่เกาะแสมสาร ทุกส่วนมียางสีขาว ยางมีพิษ เมื่อเข้าตาอาจทำให้ตาบอดได้ ถ้าปนกับอาหารกินเข้าไปจะเกิดอาการท้องร่วงอย่างแรง


 

 

 

แสมขาว Avicennia alba   Bl. (Avicenniaceae) ไม้ต้นขนาดกลาง ขึ้นโดดเดี่ยวตามร่องน้ำที่เป็นเลนปนทราย ดอกสีเหลือง มีน้ำหวานมาก