มณฑา
Magnolia libifera  Baill.
(MAGNOLIACEAE)


 

     ดอกเอ๋ยดอกมณฑา
ได้กลิ่นก่อนแต่ตรู่ดูวิไล
สามกลีบนอกออกนวลชวนให้หลง
แสนซาบซึ้งตรึงจิตติดอุรา

  ช่างเป็นโชคนาสาจะหาไหน
หอมชื่นใจไม้สวรรค์สร้างสรรค์มา
เหลือพะวงกลีบแข็งแรงสง่า
ด้วยกลิ่นกล้าเกินไม้ใดใดเอยฯ


ดอกไม้หอมเมืองไทย...เรืองอุไร กุศลาศัย

                    เป็นต้นไม้ขนาดกลาง ลำต้นกลมเล็ก  โคนต้นเป็นปุ่ม มี lenticel มาก กิ่งยืดสูง ไม่แตกสาขามาก ในบางครั้งลำต้นอ่อนมีลักษณะคล้ายกับจะเลื้อย ดอกโต สีเหลืองนวล กลีบแข็ง เวลาบานไม่คลี่เต็มดอก เป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมแรง จนบางท่านว่า ฉุน เริ่มส่งกลิ่นแต่เวลาเช้าตรู่  มีดอกออกเสมอ ขอบขึ้นในที่ร่ม การปลูกใช้กิ่งตอน แต่สำหรับที่เอามาจากป่า มักจะเป็นไม้ต้นแข็งแรง ดอกเล็กและมีเมล็ด

              พันธุ์ไม้ชนิดนี้อยู่ในวงศ์เดียวกับจำปา จำปี และยี่หุบ มีถิ่นกำเนิดทางตอนเหนือของมาเลเซีย มณฑามีใบใหญ่ ปลายแหลมหรือมน กว้าง 8-12 ซม. และยาวได้ถึง 15-18 ซม. เนื้อใบหนา และมักมีคลื่นน้อยๆ ดอกออกเดี่ยวๆ ตรงซอกใบใกล้ปลายกิ่ง และออกดอกตลอดปี

     รสสุคนธ์มณฑาจำปาเทศ
เลียบพนมชมเพลินทางเดินตาม

  การะเกดกางกลีบเป็นครีบหนาม
มะไฟเฟืองเหลืองอร่ามสุกงามงอม


สิงหไกรภพ...สุนทรภู่