ยี่หุบ
Magnolia coco  DC.
(MAGNOLIACEAE
)

     หอมดอกไม้ใกล้กุฏิ
ยี่หุบบุปผา

  สายหยุดมลิลา
แย้มผกากลิ่นขจร 

 
เห่เรื่องพระอภัยมณี...สุนทรภู่

                         เป็นไม้ที่มีลำต้นเล็ก ต้นที่งามหรือเจริญเต็มที่สูงประมาณ 2 เมตร  ปลูกในที่ร่มงามเจริญดีหว่าที่แจ้ง ต้นมีใบน้อยเมื่อเทียบกับไม้อื่นๆ ดอกสีขาว กลีบแข็งคล้ายขี้ผึ้ง ขนาดของดอกก็ขนาดเท่ากับลูกหมากขนาดย่อมๆ กลิ่นหอม เริ่มแต่เวลาเย็นเป็นต้นไป มีเรื่อยตลอดปี วิธีปลูกใช้กิ่งตอนเหมือนกัน

                ถิ่นเดิมของยี่หุบคือ ประเทศจีน  แต่ก็เจริญเติบโตได้ดีในเมืองไทย และนิยมปลูกกันมากเป็นเวลาช้านานเช่นเดียวกับยี่โถ พันธุ์ไม้วงศ์เดียวกับยี่หุบได้แก่ มณฑา จำปี และ จำปา