ราตรี
cestrum nocturnum  L.
(SOLANACEAE)

     ลมพระพายชายชื่นในคืนนี้
กลิ่นราตรีหอมระรื่นชื่นใจแสน
ดอกไม้อื่นดื่นไปในดินแดน
จะเหมือนแม้นราตรี
ไม่มีเลย

                                                                                             อิเหนา...พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2

                    ไม้พุ่มขนาดกลางอย่างโตเต็มที่สูงประมาณ 2 เมตร ดอกออกเป็นช่อดกมาก  เวลาเป็นดอกมักมีเต็มต้น ดอกแลดูเป็นดอกเล็กๆ สีเขียวอ่อน บานเวลากลางคืน ส่งกลิ่นฉุนแรงมากตลบฟุ้งไปทั่วทั้งบริเวณ บางทีถ้าได้สูดกลิ่นหรือดมอยู่ใกล้ๆ เสมอ อาจทำให้วิงเวียนมึนเมาได้ ฉะนั้นจึงเหมาะที่จะปลูกไว้ไกลจากที่พักพอประมาณ การปลูกใช้กิ่งปักเป็นดีกว่าอย่างอื่น

               ราตรีมีถิ่นเดิมอยู่ในแถบหมู่เกาะ West Indies เป็นพันธุ์ไม้วงศ์เดียวกับพริก มะเขือ ยาสูบ และลำโพง ปัจจุบันมีผู้นำราตรีชนิดดอกสีเหลืองเข้ามาปลูก และเรียกราตรีสีทอง แต่ชนิดหลังนี้ไม่มีกลิ่นหอม

ราตรีสีทอง
Cestrum aurantuacum Lindl.

 
click ไปดู ทิวาราตรี