มะลิไส้ไก่
                    Jasminum  scandens Vahl.                  

  

           เป็นไม้พุ่มกึ่งไม้เถา  แตกกิ่งเป็นเถาขนาดเล็กจำนวนมาก มีเถายืดยาว ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามเป็นคู่ๆ ใบรูปหอก กว้าง 1.5-3 เซนติเมตร ยาว 3-9 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ ผิวใบเกลี้ยง ก้านใบยาว 0.5-1 เซนติเมตร
          ช่อดอกสีขาว ออกเป็นช่อสั้น ๆ ตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงติดกันเป็นรูปกรวย ปลายแยกเป็นแฉกแหลมๆ 6 แฉก มีขนประปราย กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็นแฉกรูปขอบขนาด 6-8 แฉก เมื่อดอกย่อยบานมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-3 เซนติเมตร ดอกเริ่มแย้มและส่งกลิ่นหอมในช่วงเย็น ดอกบานวันเดียวแล้วโรย มีฤดูออกดอกอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - มีนาคม ออกดอกสีขาวโพลนเต็มต้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์  ผลกลมสีดำ มีเมล็ดเดียว 
          ขยายพันธุ์โดยปักชำและตอนกิ่ง ปลูกเลี้ยงในที่ร่มรำไร ชอบความชื้นสูง