จัน  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดจันทบุรี
ชื่อวิทยาศาสตร์
Diospyros decandra  Lour.
วงศ์ :   Ebenaceae
ชื่ออื่น :  จันลูกหอม  จันขาว จัน  อิน

 
   
 

 

อะราง   เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Peltophorum dasyrachis   ( Miq.) Kurz.
วงศ์ :   Leguminosae
ชื่ออื่น :  นนทรีป่า  ร้าง  อะล้าง  ช้าชม  คางรุ้ง

 
   
 
ข้อมูลได้จาก  หนังสือต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด ในวโรกาส ๗๒ พรรษามหาราชินี จัดทำโดยสภาสตรีแห่งชาติ พิมพ์โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม