ประดู่ป่า  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดชลบุรี
ชื่อวิทยาศาสตร์
Pterocarpus   macrocarpus   Kurz
วงศ์ :   Leguminosae
ชื่ออื่น : จิต๊อก  ดู่  ประดูเสน

 
   
 

 

มะตูม  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดชัยนาท
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
  Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb.
วงศ์ :   Rutaceae
ชื่อสามัญ : Beal Fruit Tree
ชื่ออื่น :  กะทันตาเถร  ตุ่มตัง  ตูม  มะปีส่า

 
   
 

 

ี้เหล็กบ้าน  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Senna siamea  ( Lam.) Irwin & Barneby
วงศ์ :   Leguminosae
ชื่อสามัญ : Thai Copper Pod
ชื่ออื่น :  ขี้เหล็กแก่น  ขี้เหล็กหลวง  ขี้เหล็กใหญ่  ยะหา

 
   
 

 

มะเดื่อชุมพร  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดชุมพร
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ficus   racemosa   L.
วงศ์ :   Moraceae
ชื่อสามัญ : Cluster Fig
ชื่ออื่น มะเดื่อ  มะเดื่ออุทุมพร

 
   
 

 

กาซะลองคำ  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดเชียงราย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Radermachera ignea  ( Kurz) Steenis
วงศ์ :   Bignoniaceae
ชื่อสามัญ : Tree Jasmine
ชื่ออื่น : กากี  แคะเป๊าะ  สำเภาหลามต้น  จางจืด  สะเภา  อ้อยช้าง  ปีบทอง

 
   
 

 

ทองกวาว  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Butea monosperma  (Lam.) Taub.
วงศ์ :   Leguminosae
ชื่อสามัญ :  Flame of the Forest , Bastard Teak
ชื่ออื่น : วาว  ก๋าว  จอมทอง  จ้า  จาน  ทองธรรมชาติ  ทองพรหมชาติ ทองต้น

 
   
 

 

ศรีตรัง  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดตรัง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Jacaranda  filicifolia  ( Anderson) D.Don
วงศ์ :   Bignoniaceae
ชื่ออื่น :  แคฝอย

 
   
 

 

หูกวา   เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดตราด
ชื่อวิทยาศาสตร์
Terminalia  catappa  L.
วงศ์ :   Tropical Almond
ชื่ออื่น :  ดัดมือ  หลุมปัง

 
   
 

 

แดง   เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดตาก
ชื่อวิทยาศาสตร์
xylia xylocarpa  ( Roxb.) Taub.var.kerrii (Craib ex Hutch.) I.C.Nielsen
วงศ์ :   Leguminosae
ชื่อสามัญ :  Iron Wood
ชื่ออื่น :  กร้อม  คว้าย  ไคว เพร่ จาลาน  ตะกร้อม  ปราน  สะกรอม

 
   
 
ข้อมูลได้จาก  หนังสือต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด ในวโรกาส ๗๒ พรรษามหาราชินี จัดทำโดยสภาสตรีแห่งชาติ พิมพ์โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม