กาฬพฤกษ์  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cassia grandis  L.f.
วงศ์ :   Leguminosae
ชื่อสามัญ : Pink Shower

 
   
 

 

ทองหลางลาย  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดปทุมธานี
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
  Erythrina  variegata  L.
วงศ์ :   Leguminosae
ชื่อสามัญ : Indian Coral Tree, Variegated  Tiger's Claw
ชื่ออื่น :  ปาริชาติ  ปาริฉัตร  ทองบ้าน  ทองเผือก ทองหลางด่าง  มังการา (ฮินดู)

 
   
 

 

เกด   เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชื่อวิทยาศาสตร์
Manikara  hexandra  ( Roxb.) Dubard
วงศ์ :   Sapotaceae
ชื่อสามัญ : Milkey Tree
ชื่ออื่น : ครินี  ไรนี (ฮินดู)

 
   
 

 

โพศรีมหาโพธิ๋  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ficus religiosa  L.
วงศ์ :   Moraceae
ชื่อสามัญ : Sacred Fig  Tree, Pipal Tree
ชื่ออื่น โพ  ปู  ย่อง  สลี

 
   
 

 

ตะเคียนทอง  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดปัตตานี
ชื่อวิทยาศาสตร์
Hopea odorata  ( Roxb.)
วงศ์ :   Dipterocarpaceae
ชื่อสามัญ : Iron Wood
ชื่ออื่น : โกกี้  แคน  จะเคียน  ตะเคียนใหญ่

 
   
 
ข้อมูลได้จาก  หนังสือต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด ในวโรกาส ๗๒ พรรษามหาราชินี จัดทำโดยสภาสตรีแห่งชาติ พิมพ์โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม