ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus Benjamina  L.

 

วงศ์ : Moraceae

 

ชื่อสามัญ : Golden Fig, Weeping Fig

 

ชื่ออื่น : จาเรย (เขมร) ไทร (นครศรีธรรมราช) ไทรกระเบื้อง (ประจวบคีรีขันธ์) ไทรย้อย ไทรย้อยใบแหลม (กรุงเทพฯ)

 

ลักษณะ : ไม้สูง 5-10 เมตร มีรากอากาศ ใบเดี่ยว เรียงสลับ  แผ่นใบรูปรีแกมรูปไข่ กว้าง 2.5-5 เซนติเมตร ยาว 5-11 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลมโคนสอบ  ดอก เล็ก เกิดภายในฐานรองดอก  ผล รูปกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.8 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเหลือง

 

นิเวศวิทยา : ถิ่นกำเนิดในอินเดียและภูมิภาคมาเลเซีย

 

ออกดอก :  กุมภาพันธ์

 

การขยายพันธุ์ : โดยเมล็ด ตอนกิ่ง หรือ ปักชำ

 
ประโยชน์ : ปลูกประดับให้ร่มเงา ผล เป็นอาหารของนก