ชื่อวิทยาศาสตร์ : Albizia lebbeck  (L.) Benth.

 

วงศ์ Leguminosae

 

ชื่อสามัญ Indian Walnut

 

ชื่ออื่น : มะขามโคก  มะรุมป่า ซึก

 

ลักษณะ : ไม้ต้น ผลัดใบสูง 15 – 25 เมตร เปลือกสีเทาเข้มหรือน้ำตาลอมเหลือง ขรุขระ เปลือกในสีแสด ใบ ประกอบแบบขนนก 2 ชั้น เรียงสลับ มีก้านแขนงออกตรงข้ามกัน 4 – 9 คู่ แผ่นใบย่อมเล็กรูปขอบขนาน เบี้ยวกว้าง 1 – 2.5 เซนติเมตร ยาว 2 – 4 เซนติเมตร ดอกเล็กสีขาวกลื่นหอมออกเป็นกลุ่มกลมที่ปลายก้าน ช่อฝักรูปขอบขนานแบนและบาง กว้าง 2 – 5 เซนติเมตร ยาว 10 –30 เซนติเมตร เมื่อแห้งสีฟางข้าว เมล็ด มี  4 – 10 เมล็ด

 

นิเวศวิทยา : ขึ้นได้ดีในพื้นที่เสื่อมโทรม เป็นไม้เบิกนำที่ดี

 
ออกดอก : มีนาคม – เมษายน  เป็นฝัก กันยายน – ธันวาคม  

การขยายพันธุ์ : โดยเมล็ด

 

ประโยชน์ : เนื้อไม้ใช้ทำสิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือทางการเกษตร  เปลือก ให้น้ำฝาดใช้กอกหนัง เปลือก มีรสฝาดใช้รักษาแผลในปาก ลำคอ เหงือก เมล็ด รักษาโรคผิวหนัง ใบ ใช้ดับพิษร้อนทำให้เย็น