ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ochna integerrima  (Lour.) Merr.

 

วงศ์ : Ochnaceae

 

ชื่อสามัญ : -

 

ชื่ออื่น : ช้างโน้ม  ช้างโหม  กำลังช้างสาร  ขมิ้นพระต้น  ตาลเหลือง

 

ลักษณะ : ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 3 – 8 เมตร ตามปลายกิ่งมีกาบหุ้มตาแข็งและแหลม ใบ เดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปขอบขนานหรือรูปไข่กลับหรือรูปใบหอกกลับ กว้าง 4 – 7 เซนติเมตร ยาว 8 – 20 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลมโคนมนขอบใบจักถี่ ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อสั้นตามกิ่ง เมื่อบานเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 – 4 เซนติเมตร ผล กลม เมื่อสุกสีดำ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร ติดอยู่บนฐานรองดอกสีแดง

 

นิเวศวิทยา : ถิ่นกำเนินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 
ออกดอก : มกราคม – พฤษภาคม  

การขยายพันธุ์ : โดยเมล็ดและปักชำกิ่ง

 

ประโยชน์ : รากใช้ขับพยาธิ แก้น้ำเหลืองเสีย ปลูกเป็นไม้ประดับ