ชื่อวิทยาศาสตร์ : Millettia  brandisiana  Kurz

 

วงศ์ : Leguminosae

 

ชื่อสามัญ :  -

 

ชื่ออื่น : จั่น  ปี้จั่น

 

ลักษณะ : ไม้ต้น ผลัดใบสูง 8 – 20 เมตร เปลือกสีเทา ใบ ประกอบแบบขนนก เรียงเรียงสลับ มีใบย่อย 13 – 21 ใบ แผ่นใบย่อยรูปรีแกมรูปขอบขนานกว้าง 1 – 1.5 เซนติเมตร ยาว 3 –4.5 เซนติเมตร ปลายทู่โคนมนหรือสอบ เบี้ยวดอกรูปดอกถั่วสีขาวปนม่วง ออกตามง่ามใบ ผลเป็นฝักแบนโคนแคบกว่าปลาย กว้าง 2 – 2.5 เซนติเมตร ยาว 9- 12 เซนติเมตร เปลือกเกลี้ยงหนาคล้ายแผ่นหนัง ขอบเป็นสันเมล็ด สีน้ำตาลดำ มี 1 – 4 เมล็ด

 

นิเวศวิทยา : ถิ่นกำเนินในเอเชียเขตร้อน

 
ออกดอก : มีนาคม – พฤษภาคม  

การขยายพันธุ์ : โดยเมล็ดและปักชำราก

 

ประโยชน์ : ไม้ทำเยื่อกระดาษ ด้ามเครื่องมือ ของเล่นเด็ก ทำดอกไม้ประดิษฐ์