ชื่อวิทยาศาสตร์ : Saraca    thaipingensis  Cantley ex Prain

 

วงศ์ : Leguminosae

 

ชื่อสามัญ : Yellow Saraca

 

ชื่ออื่น : โสกเหลือง โสกป่า  โสกน้ำ  โสกใหญ่

 

ลักษณะ ไม้ต้นสูง 5 – 15 เมตร ใบ ประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อย 4 – 8 คู่ แผ่นใบย่อยรูปไข่หรือรูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน กว้าง 3 – 9 เซนติเมตร ยาว 7 – 32 เซนติเมตร ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนสอบดอก สีเหลือง กลิ่นหอม ออกเป็นช่อตามปลายกิ่งและลำต้น ผลเป็นฝักแบน กว้าง 3.5 – 8 เซนติเมตร ยาว 15 – 40 เซนติเมตร

 

นิเวศวิทยา : ขึ้นใกล้ลำห้วย ตามริมธารในป่าดิบ หรือตามลดเขา

 
ออกดอก : มกราคม – เมษายน  

การขยายพันธุ์ : โดยเมล็ด

 

ประโยชน์ : ดอกสวยงามปลูกเป็นไม้ประดับ