ชื่อวิทยาศาสตร์ : Anisoptera costata  Korth.

 

วงศ์ : Dipterocarpaceae

 

ชื่อสามัญ :   -        

 

ชื่ออื่น : กระบากขาว  กระบากโคก  กระบากดำ  กระบากช่อ

 

ลักษณะ ไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สูง 30 – 40 เมตร ลำต้นเปลาตรง เรือนยอดเป็นพุ่ม กลม เปลือกสีน้ำตาลเทา แตกเป็นร่องตามยาวของลำต้น เปลือกในสีเหลืองอ่อน เรียงซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปขอบขนานหลังใบมีขนสีเหลืองกว้าง 3 – 8 เซนติเมตร ยาว 6 – 16 เซนติเมตร ปลายใบคู่ โคนใบมน ผิวใบด้านล่างมีขน ดอกเล็ก สีขาวปนเหลืองอ่อน ออกรวมกันเป็นช่อตามปลายกิ่ง ผล กลมผิวเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร มีปีกยาว 2 ปีก

 

นิเวศวิทยา : ขึ้นตามป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณทั่วไป มีมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคใต้

 
ออกดอก : ธันวาคม – กุมภาพันธ์   เป็นผล กุมภาพันธ์ – เมษายน  

การขยายพันธุ์ : โดยเมล็ด

 

ประโยชน์ : เนื้อไม้ สีน้ำตาลปนเหลือง เนื้อหยาบ ใช้ทำไม้แบบลังใส่ของ ชัน ใช้ผสมน้ำมันทาไม้ น้ำมันชักเงา ยา แนวไม้และเรือ