ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dalbergia parvifiora  Roxb.

 

วงศ์ : Papilionaceae

 

ชื่อสามัญ : Black Wood

 

ชื่ออื่น : ครี้  ซิก  สรี้

 

ลักษณะ : ไม้พุ่มรอเลื้อย กิ่งอ่อนมีขนเล็กน้อย เมื่อแก่เกลี้ยง ใบ ประกอบแบบนก ยาว 10 –20 เซนติเมตร เรียงสลับ ใบย่อยมี 5 – 7 ใบ ดอกมีขนาดเล็ก กลิ่นหอม ออกเป็นช่อตามปลายกิ่งหรือง่ามใบใกล้ยอด ผล เป็นฝักแบน ขอบฝักบางคมคล้ายมีด ฝักแก่ไม่แตก เมล็ด รูปไต มี 1- 2 เมล็ด สีน้ำตาลอมแดง

 

นิเวศวิทยา : ขึ้นอยู่ตามป่าโปร่งในที่ลุ่มและตามชายห้วยทางภาคใต้

 

การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด

 

ประโยชน์ : เนื้อไม้ ใช้ทำเครื่องเรือน เครื่องกลึง แกะสลัก เครื่องดนตรี ลักษณะคล้ายไม้ชิงชัน น้ำมัน จากเนื้อไม้ ใช้รักษาแผลเรื้อรัง เนื้อไม้ ใช้เป็นยาแก้ไข้ แก่นและราก มีกลิ่นหอมใช้ทำธูป