;ó Էʵ  žó
 ӻԹ Magnolia sirindhorniae  Noot & Chalermglin  žת
 Թ

Bauhinia sirindhorniae  K. & S. S. Larsen

 žת
 ͧջШ Sirindhornia mirabilis  H.A. Pedersen& P.Suksathan  žת
 ͧҤ Sirindhornia monophylla  (Collett & Hemsl.) H.A.Pedersen & P.Suksathan  žת
  ͧ§ Sirindhornia pulchella  H.A. Pedersen & Indhamusika  žת
  ҺйԹ Rosa  Hybrid  žת
: ˹¾ġʵ Ԫҡ ;.ʸ.

  óͧ  :   Home