สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Apocynaceae


 


ชวนชม

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult.
วงศ์ : Apocynaceae

ชื่อสามัญ -
ชื่ออื่น :  ชวนชม, ลั่นทมแดง, ลั่นทมยะวา (กรุงเทพมหานคร)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่มขนาดเล็ก ลำต้นอวบน้ำมียางขาวทุกส่วน ใบ เดี่ยว รูปช้อน เรียงแบบเวียน ดอก เดี่ยวหรือช่อสั้นๆ กลีบดอกสีแดง โคนกลีบดอกเป็นหลอด ปลายแยก 5 แฉก ผล เป็นฝักคู่รูปยาวรี แก่แตกได้ (ปัจจุบันมีต้นที่มีดอกสีขาวและสีชมพู)
ประโยชน์ : เป็นไม้ประดับ