สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Apocynaceae
ยี่โถ

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Nerium oleander L
วงศ์ : Apocynaceae

ชื่อสามัญ -
ชื่ออื่น :  ยี่โถ, ยี่โถฝรั่ง (ภาคกลาง)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่มสูง 1-3 เมตร มียางสีขาวทุกส่วน ใบ เดี่ยว รูปเรียว ยาวปลายและโคนใบแหลม ดอก ช่อ ออกที่ปลายกิ่ง มีหลายสี เช่น สีขาว สีชมพู สีแดง สีเหลือง มีทังชนิดกลีบลา และชนิดกลีบซ้อน มีกลิ่นหอมเมื่อบานใหม่ๆ กลีบดอก เชื่อมติดกันเป็นหลอดรูปกรวยปลาย 5 แฉก ผล เป็นฝัก รูปเรียวยาว แก่จัดผลแตกเป็น 2 ซีก เมล็ดมีขน ทุส่วนของต้นมีน้ำยางสีขาวซึ่งเป็นพิษ สารพิษ : เป็น cardiotonic glucosides เช่น neriin, oleandrin เป็นต้น ออกฤทธิ์คล้าย digitalis การเกิดพิษ : ถ้ารับประทานทำให้ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ตาพร่า มองไม่ชัด ถ้ามากจะเพื่อคลั่ง หัวใจเต้นอ่อน โลหิตลดลง อาจตายได้
ประโยชน์ :  ปลูกเป็นไม้ประดับ