สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Bignoniaceae


พวงแสด

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers
วงศ์ : Bignoniaceae

ชื่อสามัญ :  Orange trumpet, Fire cracker vine
ชื่ออื่น :  พวงแสด (กรุงเทพมหานคร)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้เลื้อยมีเนื้อไม้ กิ่งอ่อนมีมือเกาะ ใบประกอบแบบนิ้วมือ เรียงตัวตรงข้าม มีใบย่อย 3 ใบ แต่จะมีบางใบที่เป็นคู่ โดยใบย่อยที่ 3 ตรงกลางเปลี่ยนเป็นมือเกาะ ใบรูปไข่ กว้างประมาณ 2 ซม. ยาวประมาณ 5 ซม. ปลายแหลม โคนมน ดอก สีแสดอมเหลือง ผิวมัน  ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงขนาดเล็ก 5 กลีบ เป็นจักสั้น โคนกลีบดอกเชื่อมเป็นหลอด ยาวประมาณ 6 ซม. ปลายแยกเป็น 5 แฉก ดอกโค้งและเบี้ยวเล็กน้อย เกสรผู้ 4 อัน สั้น 2 อัน ยาว 2 อัน ผล เป็นฝักรูปขอบขนานแคบ ยาวประมาณ 20 ซม.
        พวงแสดมีถิ่นกำเนิดในประเทศบราซิล ปลูกได้ทั่วไปในสภาพภูมิอากาศเย็น แสงแดดดี ออกดอกเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์

ประโยชน์ :  ปลูกเป็นไม้ประดับ