สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Euphorbiaceae : ลักษณะประจำวงศ์

Croton sp.

 
โพศรี
Hura crepitans L.
 
Croton sp.

 
ผักหวานบ้าน
Sauropus androgynus (L.) Merr.
พญาไร้ใบ
Euphorbia tirucalli L.
 
สะเลียมหอม
Sauropus thorelii Beille
 
ว่านธรณีสาร
Phyllanthus pulcher Wall. ex Mull.Arg.
ปัตตาเวีย
Jatropha integerrima Jacq.
คริสต์มาส
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch
ฝิ่นต้น
Jatropha multifida L.
 
สบู่แดง
Jatropha gossypifolia L.
Croton sp.

 
 
ขันทองพยาบาท
Suregada multiflorum (A.Juss.) Baill.
มันปู
Glochidion littorale Blume
มะยม
Phyllanthus acidus (L.) Skeels