สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Malvaceae


ชบา

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Hibiscus rosa-sinensis L.
วงศ์ :  Malvaceae
ชื่อสามัญ :  Rose Mallow , Chinese Rose

ชื่ออื่น :  ชบา (ภาคกลาง); ชบาขาว, ชุมบา (ปัตตานี); บา (ภาคใต้); ใหม่, ใหม่แดง (ภาคเหนือ)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง เนื้ออ่อน เปลือกค่อนข้างเหนียว ลำต้นสูงประมาณ 8 ฟุต  ใบ เดี่ยว ลักษณะของใบมนรี ปลายแหลม โคนใบมน ฐานใบกว้าง ขอบใบหยัก สีเขียวเข้ม ชบามีรูปดอกอยู่หลายชนิด จะแตกต่างกันตามพันธุ์ มีทั้งชนิดดอกซ้อนและดอกรา มีทั้งดอกเล็กและดอกใหญ่ สีก็จะต่างกันด้วย เช่น สีชมพู แดง แสด ขาว เหลือง ม่วง และดอกจะมีเกสรอยู่ตรงกลาง ออกดอกในหน้าร้อน
          มีถิ่นกำเนิดในประเทศ จีน อินเดีย และฮาวาย ขยายพันธุ์ด้วยการติดตาและทาบกิ่ง

ประโยชน์ :  ปลูกเป็นไม้ประดับ พันธุ์แท้ รากตำสดพอกฝี รับประทานช่วยขับน้ำย่อย ทำให้เจริญอาหาร ดอกสดใช้ขัดรองเท้าให้มัน