สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Malvaceae 


พู่ระหงส์

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Hibiscus schizopetalus (Dyer) Hook.f.
วงศ์ :  Malvaceae
ชื่อสามัญ : Chinese Lantern, Japanese Lantern, Japanese Hibiscus, Fringed Rose Mallow, Fringed Hibiscus, Schizopetalus, Skeleton Hibiscus

ชื่ออื่น :  ชุมบาห้อย (ปัตตานี); พู่ระหง, พู่เรือหงส์, หางหงส์ (ภาคกลาง)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดกลาง ขนาดทรงพุ่ม 1-1.5 เมตร ความสูง 1.5-3 เมตร จะแตกกิ่งก้านสาขาออกรอบๆ ต้น  ลำต้นสีน้ำตาลดำ  เปลือกของลำต้นและใบจะมียางเหนียว ใบ เป็นไม้ใบเดี่ยว จะแตกใบออกเรียงสลับกันไปตามกิ่งก้านซึ่งเป็นไม้ใบบาง ขอบใบจะเป็นจักคล้ายกับฟันเลื่อย ลักษณะของใบเป็นรูปมนรี ปลายใบแหลมเป็นสีเขียว ใบจะยาวประมาณ 3 - 4 นิ้ว ดอก เป็นดอกเดี่ยว จะออกอยู่ตามส่วนยอดของปลายกิ่ง ดอกจะเป็นดอกสีแดงสด เวลาดอกบานเต็มที่นั้นปลายกลีบดอกจะงองุ้มเข้าหาก้านดอก ซึ่งดอกจะมีอยู่ 5 กลีบ ตรงกลางดอกจะชูก้านเกสรยาว พ้นออกมาจากดอกเป็นสีเหลือง ดอกบานเต็มที่ประมาณ 4 - 5 นิ้ว
ประโยชน์ : เป็นไม้ประดับ สรรพคุณทางสมุนไพร ใบและราก รสเฝื่อนเย็น แก้ไข้เด็ก แก้เจ็บคอ แก้ไอ