สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Mimosoideae
กระถินณรงค์

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Acacia auriculaeformis A.Cunn. ex Benth.
วงศ์ :  Leguminosae - Mimosoideae
ชื่อสามัญ :  Wattle

ชื่ออื่น :  กระถินณรงค์ (กรุงเทพมหานคร)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 4-15 ม. อาจสูงได้ถึง 30 ม. เรือนยอดแผ่กว้าง ทรงพุ่ม มีใบและกิ่งก้านหนาแน่น ลำต้นสีน้ำตาลหรือน้ำตาลดำ เปลือกแตกตามยาวไม่เป็นระเบียบ กิ่งอ่อนสีเขียว แบน ไม่มีหนาม มักห้อยลง ใบประกอบแบบขนนกสองชั้นเมื่อยังเป็นกล้าอยู่ และร่วงไปเมื่อเจริญขึ้นเหลือเพียงก้านใบแล้วแปรสภาพเป็นแผ่นคล้ายใบ เรียงสลับถี่และห่างกันเป็นระยะๆ เมื่อกิ่งแก่ระยะจะเท่ากันหมด ก้านคล้ายใบนี้รูปขอบขนาน กว้าง 1-6 ซม. ยาว 8-20 ซม. ปลายเรียวแหลมทั้ง 2 ด้าน โค้งเป็นรูปเคียว แผ่นใบหนาเรียบ มีเส้นจางๆ ตามยาว 3-4 เส้น ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกเป็นคู่ๆ ตามง่ามใบและปลายกิ่ง ยาว 4-10 ซม. ช่อหนึ่งๆ ประกอบด้วยดอกเล็กๆ เป็นกระจุกจำนวนมาก ไม่มีก้านดอก กลีบเลี้ยง 5 กลีบ โคนติดกัน ปลายแยกจากกัน กลีบดอก 5 กลีบ โคนติดกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ โค้งกลับลง เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก สีเหลือง เมื่อดอกบานจึงทำให้เห็นช่อดอกมีสีเหลือง กลิ่นหอม ฝักแบน กว้าง 1-1.3 ซม. บิดม้วนเป็นวงกลม 1-3 วง ฝักอ่อนสีเขียวและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล เมื่อแก่แตกออกทั้ง 2 ด้าน มี 5-12 เมล็ด เมล็ดเล็ก สีน้ำตาลดำ เป็นมัน
          พรรณไม้พื้นเมืองของทวีปออสเตรเลียและเกาะนิวกินี  ออกดอกเกือบตลอดปี
ประโยชน์ :  เป็นไม้ประดับและปลูกเป็นสวนป่า ในทางสมุนไพร เปลือกต้นสมานแผล ห้ามเลือด แก้ท้องเสีย