สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Zingiberaceae

Alpinia sp. Zingiber sp. Boesenbergia sp. Alpinia sp.
     
มหาหงส์
Hedychium coronarium J. Konig