Genus Bousigonia


           Bousigonia angustifolia Pierre ex Spire