พืชมีพิษ


 กลับหน้าหลัก
HOME

 


 
ต่อระบบประสาทและทำให้เสพติด


  ย้อนกลับ

 

 

 
 

ผกากรอง

ชื่อวิทยาศาสตร์
: Lantana camara  L.
วงศ์ : Verbenaceae
ชื่อสามัญ :
Cloth of Gold, Hedge Flower, Orange Sedge
ชื่ออื่น :
ก้ามกุ้ง เบญจมาศป่า (ภาคกลาง) ขะจาย ตาปู มะจาย (แม่ฮ่องสอน) ขี้กา คำขี้ไก่ (เชียงใหม่) ดอกไม้จีน (ตราด) ยี่สุ่น (ตรัง) สามสิบ (จันทบุรี)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ไม้พุ่มสูงได้ถึง 40-90 เซนติเมตร ลำต้นเป็นสี่เหลี่ยม มีขนทุกส่วน ยกเว้นกลีบดอกและผล ใบ เดี่ยว แผ่นใบสากมีขน ปลายใบแหลม โคนใบมน ดอก ช่อ ดอกย่อยขนาดเล็กมาก มีหลายสี เช่น สีขาว ชมพู เหลือง ม่งและแดง ผล ขนาดเล็ก กลม สีเขียว สุกสีดำ
 

ส่วนที่เป็นพิษ : ผลแก่แต่ยังไม่สุก และใบ
สารพิษ : ในใบพบสาร triterpenes ชื่อ lantadene A และ B, lantadene A มีพิษมากกว่า lantadene B และสารขม corchorin
การเกิดพิษ : สาร lantadene A และ B เป็นพิษต่อคนและสัตว์เลี้ยง แต่ไม่เป็นพิษต่อตับ แต่อนุพันธ์ของมันเป็นพิษต่อตับ ในเมล็ดมีสาร glycosides corchoroside A และB จะกระตุ้นหัวใจ ส่วนสารขม corchorin กินมากทำให้คลื่นไส้ อาเจียน ม่านตาขยาย ชีพจรผิดปกติ และอาจหมดสติ
การรักษา :

  • ล้างท้องทันที

  • ส่งโรงพยาบาล

  • รักษาตามอาการ
    หมายเหตุ: ผกากรองจะมีหลายชนิด บางชนิดเป็นไม้พุ่ม บางชนิดเป็นไม้เลื้อย บางชนิดมีพิษ บางชนิดไม่มีพิษ ดอกหลายสี