พืชมีพิษ


 กลับหน้าหลัก
HOME

 


 
ต่อระบบประสาทและทำให้เสพติด


  ย้อนกลับ

 

 

 
 

ผักบุ้งทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Ipomoea pes-caprae  ( L.) R.br.
วงศ์ :
 
Convolvulaceae
ชื่อสามัญ :
 
Goat's Foot  Creeper, Beach Morning Glory
ชื่ออื่น :
 ละบูเลาห์ (มลายู-นราธิวาส)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
 ไม้เลื้อยล้มลุก เลื้อยไปตามผิวทรายหรือดิน ชอบขึ้นในพื้นที่ใกล้ทะเล ทั้งต้นมีน้ำยางสีขาว ใบ เดี่ยว แผ่นใบกว้าง โคนใบรูปหัวใจ ปลายใบเว้าลึก ดอก ช่อ มี 4-6 ดอก กลีบดอกสีชมพูอมม่วง กลีบดอกติดกันปลายบานคล้ายปากแตร ดอกบานตอนเช้า บ่ายๆ จะหุบเหี่ยว ผล เป็นผลแห้งแตกได้

ส่วนที่เป็นพิษ :  เมล็ด
สารพิษ :
   
การเกิดพิษ
:  ถ้ารับประทานเข้าไปทำให้ประสาทหลอน คลุ้มคลั่ง หวาดผวาคล้ายวิกลจริต
การรักษา
: