อพ.สธ เยี่ยมติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ณ โรงเรียนสมาชิก ภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปาง

 

 

: กลับหน้าหลัก :

 

ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2552 อพ.สธ. .พ.ต.อ.จรูญ ไชยอินทร์ .อ.ทนงศักดิ์ มณีวรรณ .อ.ศิริลักษณ์ จันทรมานนท์ ที่ปรึกษา ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ พร้อมด้วย นายชนันต์ติณณ์ เทียนทอง เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ ได้เดินทางไปเยี่ยมและติดตามการดำเนินสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเขตภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปาง วัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานของสมาชิก และเพื่อเตรียมประเมินการดำเนินงาน ปี 2552

โรงเรียนสมาชิกฯ ที่เยี่ยม

1.      โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

2.      โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

3.      โรงเรียนเถินวิทยา อ.เถิน จ.ลำปาง

4.      โรงเรียนบ้านวังพร้าว-สบเรียง อ.สบปราบ จ.ลำปาง

สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้อำนวยการจำนวน 3 คน รองผู้อำนวยการจำนวน 3 คน  ครูจำนวน 23 คน นักเรียนจำนวน 16 คน

 

 
กลับหน้าหลัก  :    HOME