อพ.สธ เยี่ยมติดตามการดำเนินงานสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ณ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม จ.อุบลราชธานี