อพ.สธ เยี่ยมติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ณ โรงเรียน
บ้านท่าขาหย่าง ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี