อพ.สธ.ติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ณ โรงเรียนในจังหวัด ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี