อพ.สธ.ติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ณ โรงเรียน
ิจิตรพิทยาคมอ.เมือง จ.พิจิตร