อพ.สธ.ติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียน
้านท่าขาหย่าง และ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม จังหวัดจันทบุรี