อพ.สธ.ติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองงิ้วหนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์