อพ.สธ.ติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนบ้านปลัดมุม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์