อพ.สธ.ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ณ โรงเรียนวารินชำราบ ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี