อพ.สธ.ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ณ โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ ต.ราม อ.เมือง จ. สุรินทร์